Tuesday, October 28, 2008

Brother Celan

after a sleep

she strapped on her bra
put on a black jumper
chose panties for the day

then she thought

about brother celan
watching the zenne
flashing in the morning

light

(28.10.2008)

Sunday, October 26, 2008

Het ademen van Hans Groenewegen

‘Zuurstofschuld’ van Hans Groenewegen is geen dichtbundel van deze tijd. De realiteit schemert er nauwelijks door. De sfeer van de gedichten ademt het gewijde halfduister van een middeleeuwse kapel waar nauwelijks licht doorkomt en zachte orgelmuziek uit het niets opborrelt. De voordracht van Ben Zwaal en Samuel Vriezen op de bijbehorende cd is gedragen en cerebraal. Eén keer becommentarieert de dichter vanuit zijn monnikenerker het wereldgebeuren. ‘overgrootvader, waarom heeft uw huis zulke dikke muren/omdat, meisje, het geen nederlands huis meer is, maar een europees fort’, klinkt het ironisch in ‘het huis van thorbecke, brokstukken’. Temidden de rotzooi en de brokstukken, die men nu poëzie noemt, is ‘zuurstofschuld’ een ware verademing. Wars van hermetisme is deze poëzie van de omslagillustratie van Paul Klee tot de polyfone en polyglotte voordracht van het mooie ‘winterspitsalba’ een juweeltje van discrete eruditie en intelligentie.

Hans Groenewegen, ‘Zuurstofschuld’, Wereldbibliotheek, Amsterdam 2008, ISBN 978 90 28422728 + bijbehorende cd met voordracht van Ben Zwaal en Samuel Vriezen.

artikel te lezen op http://www.urbanmag.be/artikel/1433/het-ademen-van-hans-groenewegen en http://www.medium4you.be/Het-ademen-van-Hans-Groenewegen.html

Saturday, October 11, 2008

How life escaped us...

listening to my bloody valentine
reading a kevin shields interview
it’s the details and the journey
that’s most valuable

her dad died
then her mum

in god’s multilayered
loveless chaos

isn’t anything

(11.10.2008)

Tuesday, October 07, 2008

Babie Leto

during the warm last days
of the old women summer
of 2008

i frantically searched
for my lost copy of
das kapital

i couldn't find it
it disappeared behind
a wall of books
19 years ago

russians in my hometown
gloated at my puzzled face
watching reporters of
Первый канал spelling the word

bankruptcy

with malicious delight
marx was right

globalisation
global warming
and the impacting
asteroid 2008 tc3
caused a complete
meltdown

of worldwide capitalism

(07.10.2008)


* photo of asteroid 2008 tc3 made by Remanzacco Observatory, Italy (http://remanzacco.blogspot.com/)

Monday, October 06, 2008

Stalker

i am margarita terechova

i am professor writer stalker
icarus at the same time

i look in the circle
for square mirrors

black dog bring me
back the looking
glass

(06.10.2008)