Sunday, May 25, 2008

Twist met ons twist niet met mate


Over ‘Verzamelde Gedichten’ van Martinus Nijhoff

Keren we even terug. Wat zei u? De ‘Verzamelde Gedichten’ van Martinus Nijhoff? Is dit nog steeds essentiële kost voor de rechtgeaarde liefhebber van nederlandstalige poëzie? Gegarandeerd! Deze geannoteerde, nieuwe uitgave is reeds de tweede druk van een editie die eigenlijk stamt uit 2001. De rechtstreekse aanleiding voor deze verzamelde gedichten was het verschijnen van een historisch-kritische editie van het dichterlijk oeuvre van Nijhoff in 1992. De uitgave verscheen in 1993 in de reeks Monumenta Literaria Neerlandica in twee delen (drie banden). Niet elke dichter valt die eer te beurt. Dit monumentaal werk was bestemd voor een gespecialiseerd publiek.

zie ook: www.urbanmag.be

‘Verzamelde Gedichten', Martinus Nijhoff, tekstverzorging W.J. van den Akker en G.J. Dorleijn, eerste druk 2001, tweede druk 2008, Prometheus Amsterdam, ISBN 978 90 446 1117 5.

No comments: